Bohemian Rhapsody

F. Tuma
Partita a 4 en Re m
J. Myslivecek
Simfonia en Si b
W. A. Mozart
Adagio i fuga en do menor
Martinu B
Sextet per a cordes
A. Dvorak
Tres Danses Eslaves
F. Mercury
Bohemian Rhapsody

Un estil de vida i una cultura resumit en els carrers de Praga.

El terme “bohemi” era utilitzat cap el s.XIX com a referència a la cultura del poble “gitano”, en aquells moments anomenats “bohemis”, ja que arribaven de la regió de Bohèmia (Txèquia). Aquest terme comportava referir-se a persones amb escales diferents a les d’una societat sedentària i burgesa, com ara els artistes i intel·lectuals…i la ciutat bohèmia per excel·lència és Praga.

Considerada com la ciutat daurada, el seu centre històric és declarat per la UNESCO com a patrimoni de la humanitat.
Una ciutat plena d’història i que durant els segles XVII i XVIII era una de les capitals musicals europees, un centre musical propi on anaren molts músics i compositors de l’època, arribant a una plenitud durant el XIX amb la residència dels més importants músics txecs.

Aquests són els dos punts de partida que us proposem en el programa d’aquest concert.

Obres de quatre grans compositors de Bohèmia amb un recorregut que comença amb la impresionant música del barroc tardà escrita per F. I. Tuma.
Els sons clàssics de J. Myslivececk, amic de Mozart i que el defineix com un músic que transpira foc, espiritualitat i vida, i la música d’A. Dvorak i B. Martinu ens acabaran de mostrar la gran riquesa musical que durant molt de temps ha creat aquesta regió europea.

I com a mostra de músics que podríem anomenar grans bohemis els sons de W. A. Mozart, que estrenava i refugiava sempre que podia a Praga, i l’exquisidesa de F. Mercury: Bohemian Rhapsody.