La Bohème

LA BOHÈME
Giacomo Puccini va composar La Bohême l’any 1896, òpera de quatre actes que es va estrenar el primer de febrer de 1896 al Teatro Regio de Torí. La història té lloc a la dècada de 1830 a París, França. L’òpera es basa en una col·lecció d’històries entrellaçades d’Henri Murger publicada el 1851 i segueix el format estàndard de l’òpera italiana; consta d’àries, duets i concertants de gran fama mundial. La història mostra vinyetes de joves bohemis que van viure al Barri Llatí de París i se centra en les relacions còmico-tràgiques dels personatges i els seus amants. Versió escenificada de dues hores: Orquestra simfónica, solistes, cor, vestuari. Més de 80 artistes en escena.

12/03/20 20H LA BOHEME
Intèrprets
Rodolfo Sergi Giménez
Marcello Joan G. Gomà
Shaunard Xavier Casademont
Colline Danil Sayfullin
Mimí Marga Cloquell
Musetta Sara Bañeras
Alcindoro* Germán Casetti
Benoït-Parpignol* Emili Gispert
Josep Miquel Mindan, direcció

06/05/20 20H LA BOHEME
Intèrprets
Rodolfo Néstor Losán
Marcello Alberto Cazes
Shaunard Quim Cornet
Colline Antonio Fajardo
Mimí Marga Cloquell
Musetta Imma Masramon
Alcindoro* Germán Casetti
Benoït-Parpignol* Jaume Fonollà
Josep Miquel Mindan, direcció