Carmen de Bizet

L’Opera CARMEN de Georges Bizet és una de les més aclamades i representades diàriament al món sencer. La versió que oferim de 2 hores amb entreacte, és un concert escenificat, amb més de 100 artistes en escena.


Orquestra de Cambra Terrassa 48
Numil Guerra, soprano
Sergi Giménez, tenor
Xavier Puig, director

Jesús Fernández, direcció d’escena
Yasmina Pulido, coreografia